søndag 29. mai 2011

Jeff McBride på Universitetet i Oslo

Ikke i levende live, men jeg har ved siden av medisinstudiene studert teatervitenskap ved Universitetet i Oslo som en påbygning til det dramastudiet jeg hadde fra før av. Jeg har nettopp avlagt eksamen i ”Performance Studies”, og det er i den forbindelse Jeff McBride kommer inn.

”Performance Studies”, som er basert på teoriene til amerikaneren Richard Schechner, er en relativt ny akademisk disiplin som gir redskaper og terminologi til analyse av ulike kulturelle uttrykk, enten disse er fortellende tekster, drama, seremonier, ritualer, eller for den saks skyld fremføringer av ulike slag. Derav navnet ”Performance”- det performative – som kommer av engelsk perform, ”å utføre”.

I mitt eksamensarbeid har jeg gjort rede for Schechners teorier og drøftet disse innenfor en teatervitenskapelig sammenheng. I tillegg har jeg analysert enakteren "Masks-Transformation" av Jeff McBride.

Det var ikke vanskelig å få Jeff McBride godkjent som eksamensoppgave ved teatervitenskapelig institutt. Min veileder og jeg var enige om at McBride hadde skapt en eiendommelig kunstform der teater møter tryllekunst, men også musikk, pantomime og dans. Denne kan best beskrives som et magisk teater , eller ”theatrical magic”, som han selv sier. Hans lille forestilling på knappe ti minutter kalles på hans fagspråk for en akt. Det er en miniatyrteaterforestilling fylt med magi, som følger standarddramaturgien med en begynnelse, midte og en slutt, og som dessuten inneholder sekvenser med spenningsstigning og spenningsfall.

Imidlertid har jeg ikke slått meg til ro med dette. Jeg har også ønsket å plassere Jeff McBride innenfor en historisk, håndverksmessig og teatervitenskapelig sammenheng.

Straks sensuren er falt, vil jeg publisere noe av dette arbeidet på mine hjemmesider. Jeg vil også få stoffet oversatt til engelsk og sendt til Jeff McBride’s ”Mystery School”.

Det er jo interessant at Jeff McBride selv ofte har henvist sine elever til Richard Schechner. Nå er Schechner obligatorisk pensum på Universitetet i Oslo!


Hilsen

Kristine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar