onsdag 29. juni 2011

Kristine til Den kulturelle skolesekken for andre gang

Jeg er reengasjert av Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2011/12. Også denne gangen skal prosjektet handle om magi og medisin.
Som de fleste vet, er den kulturelle skolesekken en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.
Prosjektet skal handle om optiske illusjoner, magi og den menneskelige hjernen. Det spørsmål vi stiller, er: hvorfor er den menneskelige hjerne så lett å lure? Som tryllekunstner arbeider jeg ut fra devisen: ”Det dere ser jeg gjør, gjør jeg ikke, og det jeg gjør, ser dere ikke.” Med andre ord: sanseapparatet er lett å lure. Som tryllekunstner vet jeg at sanseorganene ikke alltid er så fintmerkende at de registrerer alle stimuli. Derfor tenker jeg bestandig: Hvor lite skal det til for at stimulus overhodet skal kunne oppdages? Helt bevisst bruker jeg metoder og grep som gjør at tilskuerens sanseapparat ikke registrerer det jeg gjør. De avgjørende ”operasjoner” jeg utfører for å skape en effekt, ligger nemlig under publikums oppmerksomhetsterskel!
Hvorfor ser ikke folk disse operasjonene? Det er nettopp dette spørsmål Den kulturelle skolesekken nå akter å utforske. Målgruppen er lærere og elever. At jeg nå skal lønnes over kulturbudsjettet en periode for å ”lure folk”, er gøy. For 500 år siden ville jeg vært brent på bålet!
Kristine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar