søndag 20. mars 2011

Ikke la deg lure av James Randi

"Ingen liker å bli lurt"

James Randi er i Norge i anledning kampanjen "Ingen liker å bli lurt", en kampanje initiert av Human-Etisk Forbund. La det være sagt med en gang: Skeptisisme (James Randi blir gjerne kalt for skeptikernes skytsengel) og kritisk fornuft er nødvendige ingredienser i enhver vitenskap, hvis mål det er å komme frem til sikker viten. Er målet sikker kunnskap, får vi ikke den beste testen av en hypotese ved å foreta mange "snille" prøver. Den beste testen får vi ved å iverksette de forsøkene som hypotesen har vanskeligst for å motstå.

Prinsessens engler og "snåsamannen"

For James Randi vil prinsessens engler og "Snåsamann" Joralf Gjerstad være ypperlige objekter for tryllekunstnerens testprosjekt. De vil neppe bestå hans test. Og sånn må det være!

Alle er enige om at metafysiske påstander om englers eksistens, eventuelt andre religiøse fenomener, overskrider grensene for daglidags og fagvitenskapelig erkjennelse. At man med empiriske metoder, eller metoder tuftet på tryllekunstnerens praktisk-empiriske hverdagsfornuft, skulle evne å fange inn "sannheter" som overskrider det empiriske, er nøyaktig like håpløst som å forlange at man skal anvende reglene for ludo når man spiller sjakk.

På dette punkt har James Randi nærmest "forhekset" seg selv i troen på hva empiri kan utrette. Min oppfordring er derfor: ikke la deg lure av James Randi.

Hilsen

Kristine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar