lørdag 12. mars 2011

Kristine utfordrer Sigmund Clementz

Sigmund Clementz har under vignetten Skråblikk i siste nummer av Pegasus (1/2011: 20) skrevet en interessant artikkel der han spør: ”Hvilken historie forteller du?”

Godeste tryllekollega: denne artikkelen må du lese. Og ikke bare sånn utvendig, mener jeg. Gå inn i artikkelen og la deg besmitte. Det gjør ingen ting om Sigmunds budskap får trenge inn i kroppen din, som virus. Tvert imot, for dette virus bør du ikke ønske å bli kvitt!

Lær av den gode fortelling

Sigmund Clementz har nemlig noe på hjertet, som han gjerne vil tale om. Og det han har på hjertet, er at vi tryllekunstnere må bort fra klisjeene når vi taler til vårt publikum: ”Den gang bestefaren min var i Kina, møtte han en tryllekunstner” (…) Sånt bør helst drepes med rottegift, men det er mine ord!

Underteksten i Sigmunds artikkel er, slik jeg tolker ham, at tryllekunstneren har alt å lære av den gode fortelling. Hva betyr nå det? Det betyr at tryllekunstneren rett og slett må begynne å lete etter fortellestoff, et stoff som evner å bevege og gi mening for det publikum tryllekunstneren ønsker å tjene.

Når dette fortellestoff er funnet (Sigmund sier ingen ting om det, men det ligger for så vidt implisitt i artikkelen hans), blir neste skritt å sørge for en hensiktsbestemt og relevant utvelgelse og anordning av stoffet, gi det en språklig form og tilpasse dette publikums behov for ”Magic and Meaning”, som er tittelen på den glimrende bok av Burger og Neale, som Sigmund klokelig viser til.

Sigmund nevner Bibelen. Hvorfor? Fordi den er et reservoar, et skattkammer av fortellinger, som bare ligger der og venter på en slags refortrylling - av tryllekunstneren! Bra!

Jeg utfordrer Sigmund

Hvis du ikke allerede har havnet i gospeltryllingens favntak, utlover Sigmund en belønning, en sjokolade, for den som bygger en trylleforestilling på fortellinger fra Bibelen.

Den utfordringen tar jeg gjerne, Sigmund.

La meg få gjøre en miniakt basert på den store bibelske grunnfortelling. Jeg skal i tillegg sørge for at akten er i overensstemmelse med klassisk fortelleteori, at den har en begynnelse, en midte og en slutt, og at den tematiserer et grunnleggende bibelsk motiv.

Interessert? Gi meg et par minutter på et møte, i plenum. Forutsetningen er at du stiller som dommer, gir meg en tilbakemelding, dessuten en sjokolade – helst en mandelstang – dersom jeg innfrir dine forventninger.

I motsatt fall får du bare spise sjokoladen selv!

Kristine

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar